DİĞER SİTELERİMİZ
Menu
ANA SAYFA
ATATÜRK VE CUMHURİYET
ATATÜRK İLKELERİ
CUMHURBAŞKANLARIMIZ
OSMANLI PADİŞAHLARI
OKULUMUZA AİT LİNKLER
OKULUMUZ
İDARİ KADRO
PERSONEL
MİSYON VE VİZYONUMUZ
SINIFLARIMIZ
ETKİNLİKLERİMİZ
OKUL AİLE BİRLİĞİ
YAKIT PİLİ
FORUM SAYFASI ÜYE GİRİŞİ

eğitimışığı

biyoloji dersi video

BİYOLOJİ
 

1. Hücre

Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan aynı türdeki yapıların isimlerini ve görevlerini öğrenin.

(TIKLA)Hücre

* * *

2. Özelleşmiş Bitki ve Hayvan Hücreleri

Farklı hücrelerin, özel görevlerini gerçekleştirmek için nasıl adapte olduklarını öğrenin.

(TIKLA)Özelleşmiş Bitki ve Hayvan Hücreleri

* * *

3. Organ Sistemleri

Farklı organların bir sistem içerisinde, farklı sistemlerin de insan vücudu içerisinde nasıl birlikte çalıştıklarını öğrenin.

(TIKLA)Organ Sistemleri

* * *

4. Mikroskobun Kullanımı

Bir mikroskobun doğru şekilde nasıl kullanılacağını öğrenin.

(TIKLA)Mikroskobun Kullanımı

* * *

5. Enzimler ve Sindirim

Enzimlerin özelliklerini ve sindirim sırasında faaliyet gösteren bazı enzimlerin çalışmasını öğrenin.

(TIKLA)Enzimler ve Sindirim

* * *

6. Dişi Üreme Sistemi

Dişi üreme sisteminin yapı ve görevlerini öğrenin.

(TIKLA)Dişi Üreme Sistemi

* * *

7. Erkek Üreme Sistemi

Erkek üreme sisteminin yapı ve görevlerini öğrenin.

(TIKLA)Erkek Üreme Sistemi

* * *

8. Solunum

Oksijenli solunumun hücrelerde gerçekleşen ve glikozdan enerji açığa çıkartan kimyasal bir tepkime olduğunu ve bu tepkimeyi ifade eden kimyasal denklemi öğrenin.

(TIKLA)Solunum

* * *

9. Gaz Alışverişi

Nefes almanın, havadaki oksijenin alınması ve kana geçmesi, kandaki karbon dioksitin vücut dışına atılması işlemi olduğunu öğrenin.

(TIKLA)Gaz Alışverişi

* * *

10. Soluk Alma ve Solunum

Soluk alıp vermenin nasıl gerçekleştiğini öğrenin.

(TIKLA)Soluk Alma ve Solunum

* * *

11. Sigaranın Akciğerlere Etkisi

Sigara içmenin, solunum sistemine nasıl zarar verdiğini öğrenin.

(TIKLA)Sigaranın Akciğerlere Etkisi

* * *

12. Dolaşım Sistemi

Farklı tiplerdeki kan damarlarının isimlerini ve kılcal damarlarda kan ile hücreler arasında gerçekleşen madde değişimini öğrenin.

(TIKLA)Dolaşım Sistemi


Kan Dolaşımı

(TIKLA)Kan ve Dolaşım

* * *

13. Kalbin Yapısı

Kalbin temel yapısını öğrenin.

(TIKLA)Kalbin Yapısı

* * *

14. Kanın Yapısı

Kanın bileşenlerini ve plazma içerisinde çözünmüş olarak taşınan maddeleri öğrenin.

(TIKLA)Kanın Yapısı

* * *

15. Mikroorganizmalar

Hastalıklara sebep olabilecek farklı tiplerdeki mikropları tanıyın.

(TIKLA)Mikroorganizmalar

* * *

16. Fotosentez

Bitkilerin fotosentez yolu ile besin ürettiklerini ve bu işlemi ifade eden denklemi öğrenin.

(TIKLA)Fotosentez

* * *

17. Glikozun Kullanımı

Fotosentez ile üretilen glikozun tekrar vücutta yakılabileceğini veya farklı maddeler ile birleşerek yeni maddelerin oluşumunda görev alabileceğini öğrenin.

(TIKLA)Glikozun Kullanımı

* * *

18. Habitatlar

Farklı habitatları ve canlıların yaşadıkları habitata uyum sağladıklarını öğrenin.

(TIKLA)Habitatlar

* * *

19. Dengeli Beslenme

Dengeli bir beslenme için gerekli olan besin gruplarının isimlerini, kaynaklarını ve besinlerin vücuttaki çeşitli kullanımlarını öğrenmek.

(TIKLA)Dengeli Beslenme

* * *

20. Adaptasyon (Uyum ve Hayatta Kalmak)

Farklı organizmaların, hayatta kalmak için yaşam ortamlarına nasıl uyum sağladıklarını öğrenmek.

(TIKLA)Adaptasyon (Uyum ve Hayatta Kalmak)

* * *

21. Alveollerde Gaz Alış Verişi

Akciğerlerde gaz alış verişinin nasıl gerçekleştiğini anlamak

(TIKLA)Alveollerde Gaz Alış Verişi

* * *

22. Kan Plazması

Plazmanın taşıdığı bazı maddeleri öğrenmek.

(TIKLA)Kan Plazması

* * *

23. Nefes Alıp Vermek

Nefes ile akciğerlerin nasıl havalandırıldığını anlamak.

(TIKLA)Nefes Alıp Vermek

* * *

24. Hücre Döllenmesi

İnsanlarda ve çiçekli bitkilerde döllenmenin, bir erkek ve bir dişi hücrenin birleşmesi olduğunu öğrenmek.

(TIKLA)Hücre Döllenmesi

* * *

25. Nişasta üretmek için klorofil ve ışığa ihtiyaç vardır

Bir bitkinin nişasta yapabilmesi için ışığa ve klorofile ihtiyacı olduğunu öğrenmek

(TIKLA)Nişasta üretmek için klorofil ve ışığa ihtiyaç vardır

* * *

26. Kaynaklar için Rekabet

Eğer kaynaklar sınırlı ise, bitkilerin ve hayvanların birbirleri ile rekabet edeceğini anlamak.

(TIKLA)Kaynaklar için Rekabet

* * *

27. Oksijenli Solunum ile Yanmanın Karşılaştırılması

Oksijenli solunum ve yanma arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamak.

(TIKLA)Oksijenli Solunum ile Yanmanın Karşılaştırılması

* * *

28. Sigara Dumanındaki Zararlı Maddeler

Sigara dumanındaki çeşitli maddelerin, vücuttaki etkilerini öğrenmek.

(TIKLA)Sigara Dumanındaki Zararlı Maddeler

* * *

29. Hastalığa karşı Savunma

Mikropların vücuda nasıl girdiğini ve vücudun bunu nasıl önlemeye çalıştığını anlamak.

(TIKLA)Hastalığa karşı Savunma

* * *

30. Sindirim Deneyleri 2

Enzimlerin belirli bir pH’da en iyi şekilde çalıştığını anlamak.

(TIKLA)Sindirim Deneyleri 2

* * *

31. Sindirim Deneyleri 1

Sindirim enzimlerinin besinleri kana geçecek kadar küçük moleküllere parçalandığını öğrenmek.

(TIKLA)Sindirim Deneyleri 1

* * *

32. Fotosentez ile Solunum Arasındaki Fark

Fotosentez ile solunum arasındaki farkları öğrenmek.

(TIKLA)Fotosentez ile Solunum Arasındaki Fark

* * *

33. Kalın Bağırsakta Suyun Emilimi

Sindirilmemiş besinlerdeki suyun kalınbağırsaklardan geri emildiğini öğrenmek

(TIKLA)Kalın Bağırsakta Suyun Emilimi

* * *

34. Nefes ile Alınan ve Verilen Havayı Karşılaştırma Deneyleri

Nefes ile alınan ve verilen havanın nasıl karşılaştırılacağını öğrenmek.

(TIKLA)Nefes ile Alınan ve Verilen Havayı Karşılaştırma Deneyleri

* * *

35. Gıda Testleri

Gıda numunelerinde nişasta, şeker, protein ve yağı tespit etmek için testlerin nasıl yapılacağını öğrenmek.

(TIKLA)Gıda Testleri

* * *

36. Populasyon Büyüklüğü

Bir populasyonun büyüklüğünün mevcut kaynaklara ve alana, yırtıcı hayvanlara ve hastalıklara bağlı olduğunu anlamak.

(TIKLA)Populasyon Büyüklüğü

* * *

37. Çift Pompa olarak Kalp

Kalbin, bir çift pompa olduğunu öğrenmek ve anlamak.

(TIKLA)Çift Pompa olarak Kalp

* * *

38. İnsanda Döllenme

Döllenmenin yumurta ve sperm çekirdeklerinin birleşmesi olduğunu öğrenmek.

(TIKLA)İnsanda Döllenme

* * *

39. Karşılıklı Bağımlılık

Bir topluluktaki değişik canlıların hayatta kalmak için diğerlerine nasıl bağımlı olduğunu öğrenmek.

(TIKLA)Karşılıklı Bağımlılık

* * *

40. Yetersiz Beslenme

Yetersiz beslenmeyi ve yetersiz beslenmenin neden olduğu bazı hastalıkları öğrenmek.

(TIKLA)Yetersiz Beslenme

* * *

41. Adet Döngüsü

Adet döngüsü esnasında bir kadının vücudunda meydana gelen değişiklikleri öğrenmek.

(TIKLA)Adet Döngüsü

* * *

42. Mukoza Tabakası

Solunum sistemini kaplayan mukoza tabakasının, hastalıkların önlenmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek.

(TIKLA)Mukoza Tabakası

* * *

43. Canlılarda Organizasyon

Dokuların ve organların nelerden oluştuğunu öğrenmek ve bazı örnekleri bilmek.

(TIKLA)Canlılarda Organizasyon

* * *

44. Sistemlerin Çalışması

Sağlıklı bir canlıda, farklı sistemlerin birlikte çalıştıklarını anlamak.

(TIKLA)Sistemlerin Çalışması

* * *

45. pH ve Enzimler

pH'ın enzim aktivitesini nasıl etkilediğini anlamak.

(TIKLA)pH ve Enzimler

* * *

46. Bitki Hücreleri

Bitki hücrelerinde bulunan yapıların isimlerini ve işlevlerini öğrenmek.

(TIKLA)Bitki Hücreleri

* * *

47. Bitki Organları

Bitki organlarının adlarını ve görevlerini öğrenme.

(TIKLA)Bitki Organları

* * *

48. Bitkilerin Mineral Gereksinimleri

Bitkilerin büyümesi için karbon, oksijen ve hidrojene ek olarak, azot ve diğer minerallerin gerekli olduğunu anlamak.

(TIKLA)Bitkilerin Mineral Gereksinimleri

* * *

49. Hamilelik

Hamilelikte plasenta ve amniyotik sıvının işlevlerini anlamak.

(TIKLA)Hamilelik

* * *

50. Yanak Hücresi Örneği Hazırlama

İnsan yanak hücrelerinden incelenecek bir örneği hazırlamayı öğrenmek

(TIKLA)Yanak Hücresi Örneği Hazırlama

* * *

51. Soğan Hücresi Örneği Hazırlama

Soğan zarı hücrelerinden incelenecek bir örneği hazırlamayı öğrenmek.

(TIKLA)Soğan Hücresi Örneği Hazırlama

* * *

52. Ergenlik

Ergenlikte hormonların etkisini öğrenmek

(TIKLA)Ergenlik

* * *

53. Bir Örnekleme Karesi Yapmak

Örnekleme karesinin, bitki popülasyonu büyüklüğünü tahmin etmekte nasıl kullanılacağını öğrenmek.

(TIKLA)Bir Örnekleme Karesi Yapmak

* * *

54. Fotosentezde Yaprağın Rolü

Yaprakta fotosentez yapıldığını ve bunun hangi kısımlarda yapıldığını öğrenmek.

(TIKLA)Fotosentezde Yaprağın Rolü

* * *

55. Fotosentez Hızı

Fotosentez hızının nasıl ölçüleceğini ve bu hızı etkileyen faktörleri öğrenmek.

(TIKLA)Fotosentez Hızı

* * *

56. Örnek Toplama Tekniği

Vahşi doğadan hayvanları toplamanın çeşitli yöntemlerini öğrenmek.

(TIKLA)Örnek Toplama Tekniği

* * *

57. Mevsimlik Populasyon Değişiklikleri

Bazı hayvanların, hayatta kalmak için yaşam alanlarındaki mevsimsel değişikliklere nasıl uyum sağladıklarını anlamak.

(TIKLA)Mevsimlik Populasyon Değişiklikleri

* * *

58. Yaşam Alanlarının İncelenmesi

Bir yaşam alanı incelenirken yapılması gereken gözlem ve ölçümleri anlamak.

(TIKLA)Yaşam Alanlarının İncelenmesi

* * *

59. Sıcaklık ve Enzimler

Sıcaklığın enzim faaliyetini nasıl etkilediğini anlamak.

(TIKLA)Sıcaklık ve Enzimler

* * *

60. Bir Yaprakla Nişasta Testi

Bir yaprakta nişasta testinin nasıl yapılacağını öğrenmek.

(TIKLA)Bir Yaprakla Nişasta Testi

* * *

61. Gazların Taşınması

Oksijen ve karbon dioksitin vücutta nasıl taşındığını öğrenmek.

(TIKLA)Gazların Taşınması

* * *

62. Solunum Sistemi

Solunum sisteminin yapısını ve çalışmasını öğrenmek.

(TIKLA)Solunum Sistemi

* * *

63. Aşılar

İlaçların ve aşıların vücudun bağışıklık kazanmasında ve hastalıklara karşı savaşmasında yardımcı olarak kullanılabileceğini öğrenmek.

(TIKLA)Aşılar

* * *

64. Beyaz Kan Hücreleri

Beyaz kan hücrelerinin, vücudu hastalıklara karşı nasıl savunduklarını öğrenmek.

(TIKLA)Beyaz Kan Hücreleri

* * *

65. Su ve Mineral Tuzların Emilmesi

Kök tüyü hücrelerinin topraktan su ve mineral tuzları emdiğini ve bu işlemleri yapısal olarak nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek.

Su ve Mineral Tuzların Emilmes(TIKLA)iBugün 3 ziyaretçi (121 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=