DİĞER SİTELERİMİZ
Menu
ANA SAYFA
ATATÜRK VE CUMHURİYET
ATATÜRK İLKELERİ
CUMHURBAŞKANLARIMIZ
OSMANLI PADİŞAHLARI
OKULUMUZA AİT LİNKLER
OKULUMUZ
İDARİ KADRO
PERSONEL
MİSYON VE VİZYONUMUZ
SINIFLARIMIZ
ETKİNLİKLERİMİZ
OKUL AİLE BİRLİĞİ
YAKIT PİLİ
FORUM SAYFASI ÜYE GİRİŞİ

eğitimışığı

DİNİ BİLGİLER

  MÜSLÜMAN ÇOCUĞUNA  DİNİ SUALLER

 

1. Müslümanmısın?
    Elhamdülillah Müslümanım.
 2. Müslümanım demenin manası nedir?
    Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
 3. Ne zamandan beri Müslümansın?
    "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
 4. "Bela" zamanı neye derler?
    Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
    "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu.
    Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler.O zamandan beri Müslümanım demektir.
 5. Rabbin kimdir?
    Allah
 6. Seni kim yarattı?
    Allah
 7. Sen kimin kulusun ?
    Allah'ın kuluyum.
 8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
 
Allah birdir derim.
 9. Allah'in bir olduğuna delilin nedir?
    Sure-i Ihlas'ın ilk ayeti kerimesidir.
10. Bunun manası nedir?
   Sen söyleki ey Habibim Allah birdir..
11. Allah'ın varlığına aklı delilin nedir?
    Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
12. Allah'ın zati hakkında düşünce caiz midir?
 Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatini anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
13. Nereden geldin, nereye gideceksin?
 
  Allah'dan geldim, Allah'a gidecegim
14.Niçin geldin?
   Allah'a kulluk için
15. Iman-ı yeis nedir?
    Firavun gibi ölürken iman etmektir.
16. Bu iman muteber midir?
   Değildir.
17. Tevbei yeis nedir?
 
Imanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.
18. Bu tevbe muteber midir?
 
Muteberdir.
19. Dinin hangi dindir?
    Islam dinidir.
20. Kitabın hangi kitaptır?
   Kur'an'dır.
21. Kıblen neresidir?
 
Kabe-i Muazzama dır.
22. Kimin zürriyetindensin?
    Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.
23. Kimin milletindensin?
 
  Ibrahim Aleyhisselam'in milletindenim.
24. Kimin ümmetindensin?
   Muhammed Aleyhisselamın.
25. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
 
Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.
26. Peygamberimizin kaç adı vardır?
 
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır.Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
27. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
 
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
28. Peygamberimizin babasının adı nedir?
 
Abdullah'tır.
29. Annesinin adi nedir?
 
Amine'dir.
30. Süt annesinin adi nedir?
 Halîme Hatun'dur.
31. Dedesinin adi nedir?
 
Abdülmüttaliptir.
32. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
 
  40 yaşında.
33. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
    23 sene peygamberlik yaptı.
34. Peygamberimiz nerede doğdu?
    Mekke-i Mükerreme'de.
35. Hangi tarihte doğdu?
 
  571 tarihinde
36. Hangi tarihte nereye hicret etti?
 
622 tarihinde Medine'ye hicret etti.
37. Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi?
    632 yilinda, 63 yaşında sona erdi.
38. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
 
Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm     4) Fatima (r.a.)'dır.
39. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
   Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip)   
3) Ibrahim (r.a) hazretleridir.
40. Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
 1) Hazret-i Hatice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aise 
     4) Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahs Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (r.a)
41. Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
   Onlar bütün müminlerin annesidir.
42. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
 Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden  15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
43. Peygamberimizin son hanımı kimdir?
    Hz. Aise (r.a.) validemizdir.
44. Peygamberimizin 53 yaşindan sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarmısınız?
    Peygamberimiz, kabilelerin Islamiyete bağlanmalarını  temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar  vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak,  bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla Islam'ı yaymaktır.
45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
    Hz. Aişe (r.a)'dir.
46. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
    Peygamberimiz Muhammed Mustafa                                                                      Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
47. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
    Iki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin                       (radiyallahü anhuma) hazretleridir.
48. Bunlar kimin çocuklarıdır?
 Hz. Ali ve Hz. Fatima (r.a.)'nındır.
49. Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
 Tevhid'dir.
50. Tevhid nedir?
 Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.
51. Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
 şirk'tir.
52. Şirk nedir?
 Allah'a ortak koşmak, ondan başka Allah olduğunu söylemek.
53. Peygamber kime denir?
 Ahkam-ı ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.
54. Allah, peygamberleri niçin gönderdi?
   şirkten korumak, tevhide çağırmak için
55. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
 Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre   yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.
56. En büyük peygamberler kaçtır?
    5 dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.),              Hz.Ibrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. Isa (a.s.) dir.
57. Kur'an-i Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
 Yirmisekiz.
58. Isimlerini sayarmısınız?
 Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut,Ismail, Ishak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp,Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, Ilyas,Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, Isa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratidir. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demislerdir.
59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
    Bütün insanlığa gönderildi.
60. Resul nedir?
    Müstakil bir islam hukuku getiren veya evvelki peygamberin islam hukukuna yeni hükümler ilave eden peygamberdir.
61. Nebi nedir?
    Kendisinden önce veya zamanindaki resulun islam hukukuna tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat  her nebi resul değildir.Her resul ayni zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.
62. Ilk nebi kimdir?
    Adem (a.s.) dir.
63. Ilk resul kimdir?
    Nuh (a.s.) dir.
64.Insanlar öldükten sonra ne olacaklar?
    Dirilecekler
65. Dirildikten sonra ne olacaklar?
    Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.
66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan  kimse ne olur?
    Dinden çıkar, kâfir olur.
67. Melek nedir?
    Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız  varlıklardır.
68. Dört büyük melek hangileridir?
    Cebrail, Mikail, Israfil ve Azrail (A.S.)
69. Meleklerin görevleri nelerdir?
   Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır.
    Bazı meleklerin özel görevleri vardır
.
70. Cebrail'in görevi nedir?
 Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.
71. Mikail'in görevi nedir?
    Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.
72. Israfil'in görevi nedir?
    Kiyamette Sur'a üflemek
73. Azrail'in görevi nedir?
    Allah'ın emriyle can almak
74. Dört büyük kitap hangileridir ve  hangi peygamberlere inmistir?
    Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.),    Incil Isa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz  Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.
75. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
   Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.)  vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği  sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50,  Idris (A.S.) 30, Ibrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.
76. Mezhep kaçtır?
   Ikidir.
77. Nelerdir?
    Itikatta mezhep, amelde mezhep.
78. Itikattaki mezhep imamlari kaçtır ve kimlerdir?
   Ikidir. Imam Ebu Mansur Muhammed Matüridi  ve Imam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.
79. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
   Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
80. Itikatta mezhebin nedir?
   Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.
81. Amelde mezhebin nedir?
    Hanefi mezhebidir
r.
82. Bizim itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
   Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.
83. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
 Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.
84. Imam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir,ne zaman vefat etmiştir?
    Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür.Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.
85. Imam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
    Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.
86. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?
 Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.
87. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
    Beş tane kandil vardir.
    Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
    Regaib Kandili : Hz. Amine'nin  Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
    Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
    Berat Kandili : Kur'an-i Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelikhayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
    Kadir Gecesi : Kur'an-i Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.
88. Kabir suali kime sorulmaz?
    Peygamberlere, çocuklara ve delilere
89. Din nedir?
    Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.
90. Islam nedir?
    Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları  bütün hayatında yaşamaktır.
"Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve
        eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh."


Bugün 1 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=