DİĞER SİTELERİMİZ
Menu
ANA SAYFA
ATATÜRK VE CUMHURİYET
ATATÜRK İLKELERİ
CUMHURBAŞKANLARIMIZ
OSMANLI PADİŞAHLARI
OKULUMUZA AİT LİNKLER
OKULUMUZ
İDARİ KADRO
PERSONEL
MİSYON VE VİZYONUMUZ
SINIFLARIMIZ
ETKİNLİKLERİMİZ
OKUL AİLE BİRLİĞİ
YAKIT PİLİ
FORUM SAYFASI ÜYE GİRİŞİ

eğitimışığı

İCATLAR VE KEŞİFLER

Ateş

 

 • Hepimizin büyük büyük dedesi olan "homo sapiens", belki 80.000 yıl önce, ateş yakmayı bulur. Ya iki ağaç parçasını sürterek ya da çakmaktaşlarını birbirine vurarak yapar bunu.

M.Ö. 40.000

 • Suda yüzen kütük

 • Dallardan yapılmış kulübe

 • Sıcak çorba

 • Takılar: Kemikten ve çakıl taşından yapılmıştır.

M.Ö. 30.000

 • Resim: Mağaraların iç duvarlarında bulunan resimlerin renkleri, topraktan ve başka doğal boyalardan elde edilmektedir. Belki yazının kaynağını da burada görmek gerekir. Konuşma diline gelince, başlangıç dönemi bilinmiyor.

M.Ö. 25.000

 • Özel Aletler: Taş balta, kemik bıçak, kemikten ya da balık kılçığından yapılmış dikiş iğnesi.

M.Ö. 10.000

 • Köpek: Zekası, koku alma yetisi, belleği, aynı zamanda arkadaşa olan gereksinimiyle köpek, on bin yıldır avda olduğu kadar kulübede de insanın sadık dostudur.

 M.Ö. 7500

 • Göl üzerine kurulmuş köy: Düşmanlardan, insanlardan ya da hayvanlardan uzakta yaşama olanağını verir.

M.Ö. 5000

 • Domuz ve koyun yetiştirme, ardından öküzün evcilleştirilmesi. Bin yıl sonra horoz ve tavukların evcilleştirilmesi.

 • Dokuma: Önce, Mısır'da yün dokunur, iki bin yıl sonra ketenin, ardından Hindistan'dan gelen pamuğun dokunmasına geçilir.

 • Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

M.Ö. 4000

 • Çömlekçilik: Çin'de ve Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmıştır.

M.Ö. 3000

 • Tekerlek: KAlde'de (Bugünkü Irak) İbrahim Peygamber'in doğduğu Ur şehrinde ortaya çıkmıştır. Bütün zamanların en önde gelen buluşudur.

 • Zamanın bölünmesi: Sümerler (Asya halkı), gündüz ve geceyi, toplamı yirmi dört saat olan on iki döneme bölerler.

M.Ö. 2780

 • Takvim: 365 günlük olup, Mısırlı rahiplerce hazırlanmıştır.

 M.Ö. 2500

 • Altın takılar, madeni ayna, keten elbise, takma saç, yüksek tabaknın oynadığı oyun takımları, mobilya (masa, tabure, yatak), tuvalet eşyaları (cımbız, tarak) Mısırlılarca sık sık kullanılır.

 • Firkete Cam: Mısır'da bulunmuştur.

 • Saban: Genel olarak Akdeniz kıyılarında kullanılır. Çin'de ve İran'da ortaya çıkışı iki bin yıl daha eskiye dayanır.

 • Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.

 • Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.

 • Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

M.Ö. 2000

 • Ticaret gemisi: Dört köşeli yelkeni olup, ağaçtan yapılmadır. Dümen yerini tutan bir küreği vardır.Bu gemilerle Fenikeliler (bugünkü Lübnanlılar) açık denizde günlerce yolculuk yapmaktan çekinmemişlerdir.

 M.Ö. 1500

 • Kedi: Büyük bir sevgi ve saygı görüp mumyalaştırıldığı Mısır'da evcilleştirilmiştir.

M.Ö. 1050

 • Alfabe: Fenikeliler bulmuş, Yunalılar tarafından yeniden gözden geçirilmiştir. Adını Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan Alfa ve Beta'dan alır.

M.Ö. 800

 • Testere, mala, rende, çekül.

M.Ö. 776

 • Olimpiyat Oyunları: Olympos'ta Zeus'a adanan bu oyunlar beş gün sürer. 394- 1896 yılları arasında dört yılda bir olurdu. Kadın ya da erkek bütün Yunanlılar eskiden beri spor oyunlarına tutkunluk derecesinde düşkündüler.

M.Ö. 687

 • Para: Lidya'da (bugün Türkiye'nin bir parçası), Kral Gyges tarafından bulunmuştur.

M.Ö. 600

 • Elektrik: Çok sayıda teoremin yaratıcısı olan Thales, oğuşturulmuş amberin küçük parçacıkları çektiğini gözlemler: O halde burada, amberin Yunan dilindeki karşılığı olan eletron adını verdiği bir akışkanın varlığı söz konusudur

M.Ö. 500

 • Kiremitler, çuha giysiler, kaldırım taşı döşenmiş yollar, yağ kandili, Roma evlerinde gündelik kullanıma girer.

 • Sirk, Romalılar, halk oyunlarını, özellikle de gladyatörlerin yırtıcı hayvanlarla ya da kendi aralarında dövüşürken ortaya koydukları oyunları çok severlerdi.

M.Ö. 400

 • Atom: Yunanlı filozof Demokritos, bütün canlı varlıklarla onların çevresinde yer alan nesnelerin atom denilen aynı taneciklerden oluştuğunu düşünür.

M.Ö. 300

 • Güneş saati, su saati: Bir konuşmacının yaptığı konuşmanın uzunluğunu belirlemek, süreyi ölçmek amacıyla Yunanlılar tarafından bulunmuştur.

 • Eyer: Ata binmek için.

 • Su Kemeri: Romalılar, günlük suyu şehirlere, hamamlara, lağımlara getirdiler.

 • Roma Arabası: Dört atın koşulu olduğu bir arabadır.

M.Ö. 280

 • İskenderiye feneri: Beyaz mermerden yapılmış ve odun ateşiyle ışıklandırılmış olup, dünyanın yedi harikasından biridir.

 • Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

M.Ö. 250

 • Güneş ışığı yansıtıcısı: Arkhimedes burgusu, Arkhimedes bulmuştur.

M.Ö. 150

 • Emmebasma tulumba: Ktesibios icat etmiştir.

 M.Ö. 120

 • Fıçı bira ve uzun pantolonlar Roma dönemindeki Galya'da.

M.S. 80

 • Aeolipil: İlk buharlı, tepkili makinedir. Heron bulmuştur.

 • Satranç: Hindistan'da ortaya çıkmıştır.

 • Marsilya sabunu, köylü dolabı, reçeller, Avrupa'da ortaya çıktı.

M.S. 368

 • Hastane: Hıristiyanların buluşu olup, idaresinde keşişler yer almıştır. Yoksulları iyileştirmenin yanı sıra cüzzamlıları soyutlamaya da yönelik olan bir yerdir.

 • Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

M.S. 500

 • Üçgen biçiminde yelken.

 • Okul: Charlemagne'ın bulmuştur.

 • Hamut: At arabası.

 • Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.

 • Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.

 • Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

M.S. 900

 • Nal ve üzengi: İlki at, diğeri binici içindir.

 • Ocak: Bugünkü şömineler.

 • Yel değirmenleri ve su değirmenleri: İran ve Çin'de kullanılmaya başlanmıştır.

 • Mum: İçyağından yapılmıştır.

M.S. 1100

 • Katedraller: Onları yapmak için, el arabası, palanga, çıkrık, pencerelerinde ise vitray kullanılmıştır.

 • Müzik notaları: Latince yazılmış bir ilahinin sözlerine göre, Benedikten Tarikatı keşişi Guido d'Arezzo tarafından bulunmuş bir sistemdir.

M.S. 1190

 • Pusula: Avrupa'ya gelir, ancak Çinliler daha önceleri kullanmışlardır.

 • Kaz tüyü: Yazmak için kullanılmıştır.

M.S. 1240

 • Arap rakamları: Romen rakamlarının yerini almıştır.

M.S. 1250

 • Banyo: küvet bulunana kadar çamaşır leğeninde yapıldı.

 • Kıç bodoslama dümeni: Gemilerde kullanılmaya başlanmıştır.

 • Kum Saati

M.S. 1300

 • Çatal: Önce bunu yeni bir silah sanan İngiltere Kralı I. Edward'a sunulmuştur. Ama herkesin kullanması için aradan 250 yılın geçmesi gerekir.

 • Makas, düğmeler (giysiler için), Sarkaçlı duvar saati

 M.S. 1350

 • Uçurtma: Kültürümüze girer. Oysa Çinliler daha önceleri biliyorlardı.

M.S. 1316

 • Gözlük, daha doğrusu, çok iyi göremeyen yaşlı insanlar için yakını gösteren mercek. Miyopların gözlük takabilmek için 1450 yılını beklemeleri gerekecektir.

M.S. 1320

 • Oyun Kağıtları: Çin'de ortaya çıkmıştır.

M.S. 1346

 • Top: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

M.S. 1450

 • Ayna: Sırla kaplı olup, camdan yapılmıştır.

 • Saltanat Arabası: Deriden yapılma, makaslarla yaylanma sistemi sağlanmış bir arabadır.

 • Posta: Fransa'da XI. Louis tarafından kurulmuştur.

 • Basımevi: Çinlilerin onu 800 yılına doğru bulmuş oldukları söylenir.

12 Ekim 1492

 • Kristof Kolomb, bilinmeyen topraklara ulaşır. Bahamalar, çok geçmeden Antiller gibi. Onbeş yıl sonra, keşfin onurunu yanlışlıkla Amerigo Vespucci'ye yüklenen bir coğrafyacı, yeni dünyaya onun ismini verecektir. (Amerika)

M.S. 1490

 • Tabak ve peçete.

M.S. 1492

 • Kakao: Kristof Kolomb'un ananas, tütün, Hint tavuğu ve horozu, başka bie deyişle erkek ve dişi hindiyle birlikte Amerikayı aynı zamanda keşfettiği üründür.

M.S. 1534

 • Patates: Peru'dan getirilmiştir. Parmentier'in onu Parislilere yedirebilmesi için 1788 yılını beklemesi gerekecektir.

M.S. 1543

 • Dünya yuvarlaktır: Güneşin çevresinde döner. Bunu keşfeden Kopernik'tir. O günlerde çoğu kişi buna inanmamıştır.

 • Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

M.S. 1554

 • İşaretler: Geometri ile ilgili.

 • Anatomi: Michel Servet akciğer dolaşımı üzerinde incelemeler yapar. William Harvey 1628'de kan dolaşımını bulacaktır.

 M.S. 1570

 • Diş fırçası: İspanya Büyükelçisi tarafından Fransa'da saraya sunulmuştur.

M.S. 1592

 • Termometre: Eski Yunan'dan beri bilinen bir ilkeyi Galileo geliştirir.

 • Vida: Burgulu bir çivi. Ancak girdiği delikten nasıl çıkacağı henüz bilinmez. Tornavida yüz yıl sonra ortaya çıkacaktır.

M.S. 1600

 • Ulusal marş: İsviçreliler bulmuştur.

M.S. 1607

 • Müzik yazısı: Monteverdi, beş çizgili portre üzerine Orfeo'yu (ilk opera) yazar.

M.S. 1610

Mikroskop: Hollanda'da Cornelius Van Drebbel tarafından bulunmuştur.

M.S. 1625

 • Halk arabası: Camlı kapıları olan, herkesin binebildiği bir arabadır.

 • Şemsiye: İngilizler bulmuştur.

 • Sofra bıçağı

M.S. 1642

 • Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1644

 • Barometre: Torricelli icat etmiştir.

M.S. 1653

 • Mektup kutusu: Paris'te ortaya çıkmıştır.

M.S. 1666

 • Bilardo: XIV. Louis tarafından ortaya çıkarılmıştır.

M.S. 1658

 • Banknot: Stockholm Bankası tarafından İsveç'te piyasaya sürülür. Fransa'da 1914 yılına kadar altın karşısındaki değerine göre değiş tokuş edilecektir.

M.S. 1670

 • Cep saati: Hollanda'lı Huyghens'in buluşudur.

M.S. 1681

 • Düdüklü tencere: Denis Papin bulmuştur. Sert etleri pişirme özelliğine sahiptir.

M.S. 1684

 • Kahvehane: Paris'te Sicilyalı François Procope tarafından açılmıştır.

M.S. 1711

 • Diyapazon: Haendel'in orkestrasında trompetçi olan John Shore tarafından bulunmuştur. Bu alet, müzisyenlere "la" sesini verir.

M.S. 1712

 • Buhar makinesi: İngililtere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.

M.S. 1726

 • Ansiklopedi: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

M.S. 1752

 • Paratoner: Benjamin Franklin tarafından bulunmuştur. Aynı zamanda odun sobasını da icat etmiştir.

M.S. 1755

 • Kuzine: Beauvais'de, Boudin tarafından üretilmiştir.

M.S. 1764

 • Jenny: Pamuk eğirme makinesidir.

M.S. 1765

 • Lokanta: Paris'te Mösyö Boulanger tarafından ortaya çıkarılmıştır.

M.S. 1769

 • Ağır yük arabası: Cugnot icat etmiştir. Buharla çalışır. Önden çekişli ilk otomobildir.

M.S. 1770

 • Banyo teknesi

M.S. 1779

 • Madeni köprü: İngiliz Abraham Darby'nin, Severn Nehri üzerine kurduğu, dökme demirden yapılma bir köprüdür.

M.S. 1778

 • Klozet: Joseph Bramah tarafından İngiltere'de patenti alınmış, gündelik kullanıma 1860'da kanalizasyon tesisatından sonra Londra'da girmiştir.

M.S. 1772

 • Görünmez mürekkep: Süt ve limon suyuyla yapılmış olup, İngilizler tarafından bulunmuştur.

M.S. 1783

 • Uçan balon: İlk yolcuları bir horoz, bir koyun ve bir ördek olmuştur.

1 Ocak 1788

 • The Times : Londra'da yayın hayatına başlar ve her gün çıkar.

M.S. 1790

 • Takma diş: İlk takma diş, suaygırı dişinden yapılmıştır.

 • İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.

M.S. 1792

 • Merkezi ısıtma: Londra'daki İngiltere Bankası'nda kullanılmıştır. Paris'te ilk ısıtılan bina, 1833'de enstitü binasıdır.

 • Sigara: İspanya'da elde sarılmıştır. Sanayi halini alıp üretilmesi, 1853'de Küba'da gerçekleşir.

M.S. 1642

 • Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

7 Nisan 1795

 • Metrik Sistem: Büyük Britanya, İrlanda, Kanada ve A.B.D. dışında kalan bütün ülkelerde benimsenir.

M.S. 1794

 • Telgraf

M.S. 1795

 • Kurşun kalem

M.S. 1797

 • Paraşüt: 27 yaşındaki Andre-Jacques Garnerin, Paris'teki Monceau Parkı'nın üzerine, uçan balondan atlamıştır.

M.S. 1800

 • Elektrik pili: İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından icat edilmiştir..

M.S. 1803
 • Buharlı gemi: Amerikalı Robert Fulton tarafından geliştirilmiştir.

M.S. 1804

 • Lokomotif: İngiliz Richard Trevithick tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1805

 • Stetoskop: Doktor Laennec'in buluşudur.

M.S. 1818

 • Kan verme: Doktor James Blundel, Londra'daki Guy's Hospital'da gerçekleşir.

M.S. 1823

 • Piyano: Paris'te Erard tarafından bulunmuştur.

M.S. 1824

 • Hayvanları koruma derneği: Londra'da kurulur.

 

M.S. 1824

 • Kibrit: İngiltere'de bulunmuştur.

M.S. 1826

 • Konserve kutusu: İngiltere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.

M.S. 1830

 • Dikiş makinesi: Barthelemy Thimonnier tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1834

 • Biçerdöver: Altın bulmak için akın eden madencileri beslemek amacıyla Cyrus McCormick'in Amerika'da yaptığı bir makinedir.

M.S. 1838

 • Pervane: Sir Fracis Pettit Smith'in ortaya çıkardığı bir alet olup, Archimedes gemisinde kullanılmıştır.

 • Çim biçme makinesi: İngilizler bulmuştur.

 • Poker

M.S. 1836

 • Altıpatlar: A.B.D.'de Samuel Colt'un buluşudur.

 • M.S. 1840

 • Posta Pulu: James Chalmers adlı bir İskoç bulmuştur.

M.S. 1846

 • Anestezi: Bostonlu doktorlar William Morton ve John W. Jackson bu iş için eter kullanmışlardı.

 M.S. 1849

 • Çengelli iğne: Walter Hunt icat etmiştir.

M.S. 1851

 • Çamaşır Makinesi: Amerikalı James King tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1852

 • Gaz Lambası

M.S. 1853

 • Asansör: Elisha Otis tarafından bulunmuştur.

M.S. 1859

 • Petrol kuyusu: İlk petrol kuyusu Pensilvanya'nın Titusville yöresinde kurulur. Albay Drake yirmi bir metre derinlikte petrol bulur.

M.S. 1860

 • Emniyet Kilidi: Yale tarafından icat edilmiştir.

 • Pastörize etme: İlk önce sütü, ardından diğer gıdaları uzun süre saklamak amacıyla Louis Pasteur tarafından bulunmuştur.

 M.S. 1867

 • Dinamit: Alfred Nobel tarafından icat edilmiştir.

 • İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.

M.S. 1863

 • Futbol: İngiltere'de ortaya çıktı.

Ocak 1863

 • Metro

M.S. 1869

 • Renkli fotoğraf: Louis Ducos de Hauron ortaya çıkarmıştır.

M.S. 1870

 • Dinamo: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1876

 • Telefon: Alexandre Graham Bell tarafından bulunmuştur.

21 Ekim 1879

 • Ampul: Thomas Edison tarafından bulunmuştur.

M.S. 1877

 • Gramafon: Thomas Edison tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1874

 • Daktilo: Amerika'da Remington tarafından bulunmuştur.

M.S. 1878

 • Su ısıtıcısı: Güneşle çalışan bu cihazı Augustin Mouchot bulmuştur.

M.S. 1879

 • Yazar kasa: Amerikalı William Burroughs tarafından bulunmuştur.

M.S. 1881

 • Elektrikli tramvay

M.S. 1883

 • Gökdelen: Willam Le Baron Jenney, Chicago'da, metalik yapı kafesli dokuz katlı bir bina yapar.

M.S. 1884

 • Çöp kutusuu

M.S. 1886

 

 • Petrolle çalışan otomobil:: İlk olarak Daimler yapmıştır.

M.S. 1889

 • Eiffel Kulesi: Fransız Devrimi'nin yüzüncü yılı dolayısıyla yapılmıştır.

 • Bisküvi

 M.S. 1890

 • Havalandırma cihazı

9 Ekim 1890

Motorlu uçuş: Clement Ader, buhar makinesinin hareket geçirdiği Eole'ün içinde, yerden birkaç santim yükselmeyi başarır.

    

M.S. 1891

 • Elektrikli ütü.

 • Vantilatör: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.

 • Periskop: Jean Rey ve Jules Carpentier tarafından bulundu. Bu denizaltı yapımının başlangıcı sayılır.

M.S. 1892

 • Coca-Cola: Atlanta'da eczacılık yapan doktor Pemberton'un, içinde gizemini hala koruyan 7 X maddesi ile birlikte on beş maddenin bileşiminden oluşturduğu bir içecektir.

M.S. 1893

 • Fermuar: Amerikalı W. L. Judson icat etmiştir.

 • Aspirin: Kimyager Adolf von Bayer bulmuştur.

M.S. 1894

 • Parmak İzi: İlk olarak emniyet müdürü Alphonse Bertillon bu sayede suçluları belirlemiştir.

M.S. 1895

 • Radyografi: Wilhelm Roentgen, eşinin elinin saydam bir şekilde filme çekilmesini sağlayan, açıklanması güç ışınlar keşfeder: X ışınları.

M.S. 1895

 • Tıraş bıçağı: Değiştirilebilir bıçağıyla King Camp Gillette'in tasarımıdır.

28 Aralık 1895

 • Sinema: Lyonlu Auguste ve Louis Lumiere kardeşler tarafından bulunmuştur.

M.S. 1895

 • Tekerlek: Otomobiller için olup, sökülük takılabilir niteliktedir. Clermont- Ferrandlı Michelin kardeşlerin buluşudur.

2 Haziran 1896

 • Radyo: Rus Aleksandr Popov, 250 metrelik uzaktan ilk telsiz telgraf mesajını iletir. Marconi, üç yıl sonra Manş'ın ötesine yayın yapmayı başarır.

17 Aralık 1903

 • Uçak: Orville Wright'ın geliştirdiği ilk uçak, 3 metre yükselerek 30 metre yol alır.

M.S. 1905

 • İzafiyet (Görelilik): Albert Einstein'ın 26 yaşındayken bulduğu bir teoridir.

 • Disk freni: Otomobil yapımcısı Alexandre Darracq'ın buluşudur.

 • Çizgi film: İlk olarak Amerikalı Winsor McCay tarafından yapılmıştır.

M.S. 1913

 • Çapraz bulmaca: New York World okuyucularına sunulmaya başlanmıştır.

M.S. 1914

 • Sutyen: Caresse Crosby tarafından bulunmuştur. Bu bayan, buharlı geminin yaratıcısı Robert Fulton'un torunudur.

M.S. 1916

 • Zırhlı savaş arabası (Tank): İngilizler yapmıştır.

M.S. 1920

 • Kol Saati: Saatlerini bileklerine tutturma alışkanlığın edinen, 1914 savaşına katılmış askerler bulmuştur.

M.S. 1922

 • Buzdolabı: Amerika'da bulunmuştur. Avrupa'ya beş yıl sonra gelmiştir.

M.S. 1924

 • Kağıt mendil

6 Ekim 1927

 • Sesli sinema: Caz Şakıcısı filminde Al Jolson'la başlar.

20 Mayıs 1927

 • Atlantik'in geçilmesi: Uçakla hiç konaklamadan, Charles Lindbergh otuz üç buçuk saatlik bir uçuşla Atlantik'i geçmeyi başarır.

M.S. 1928

 • Yapışkan bant

M.S. 1930

 • Otomatik çamaşır makinesi: Amerika'da kullanılmaya başlanmıştır.

M.S. 1931

 • Elektrikli tıraş makinesi: Jacob Schick tarafından bulunmuştur.

M.S. 1936

 • Televizyon: 22 Kasım'da BBC düzenli yayınlara başlar. John Logie Baird, ilk denemelerini 1925'te gerçekleştirmişti.

 • Kaplumbağa: Volkswagen, hükümetin bir "halk arabası" tasarlamasını istemesi üzerine, Ferdinand Porsche tarafından Almanya'da tasarlanır. Yirmi milyondan fazla Kaplumbağa üretilecektir.

M.S. 1938

 • Fotokopi: New York'ta kserografi yöntemiyle yapılır.

M.S. 1939

 • Helikopter: Rus Igor Sikorsky tarafından bulunmuştur.

 • Bisküvi

M.S. 1940

 • Radar: Büyük Britanya'da geliştirilmiştir.

 • Tükenmez kalem: Biro Kardeşler'in patentini aldığı bu kalem ilk kez Arjantin'de satılmıştır.

M.S. 1941

 • Penisilin: Alexander Fleming'in 1928'de bulduğu madde, başarıyla denenir.

M.S. 1942

 • Atom enerjisi: Chicago'da, Enrico Fermi atom pilini çalıştırır.

15 Temmuz 1945

 • Atom bombası: New Mexico'da Alamogordo Çölü'nde denenir. 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın yedinci büyük şehri olan Hiroşima haritadan silinir.

M.S. 1944

 • Tepkili uçak: Alman Hava Kuvvetlerinde kullanıma girer.

M.S. 1946

 • Bilgisayar: Eniac adlı ilk bilgisayar, on basamaklı iki sayıyı üç mikro saniyede çarpar. Ancak buna karşılık, 30 ton ağırlığında olup, 18.000 lambayla çalışmaktadır.

M.S. 1954

 • Organ nakli: Boston'da ilk böbrek nakli yapılır. 1967'de ilk kalp nakli Güney Afrika'da doktor Christian Bernard tarafından yapılmış, ancak hasta on gün sonra hayatını kaybetmiştir.

29 Mayıs 1953

 • Everest'e tırmanış: 8880 metre yüksekliğindeki bu dağa ilk tırmananlar Sir Edmund Hillary ile Tenzing Norgay adındaki dağcılardır.

4 Ekim 1957

 • Yapay uydu: Sovyetler Birliği tarafından Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlattı.

M.S. 1958

 • Stereo ses sistemi

M.S. 1960

 • Lazer

16 Temmuz 1969

 • Ay'a yolculuk: Apollo 11 adlı uzay mekiği, Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins adlı üç astronotu Ay'a götürür.

 • Renkli Televizyon: Ay yolculuğu milyonlarca seyirciye naklen renkli olarak yayınlanır.

M.S. 1971

 • Mikroişlemci: Bilgisayar ve bilgisayarlı cihazların beyni.

25 Temmuz 1978

 • Tüp bebek: İngiltere'de yapılmıştır.

M.S. 1979

 • Walkman: Amatör golf oyuncusu, aynı zamanda Sony'nin yaratıcısı olan Akio Morita'nın buluşudur.

M.S. 1981

 • Telsiz Telefon

 • Airbag

M.S. 1990

 • Çanak anten

 • Cep Telefonu

 • İndükleme yoluyla ısınan fırın

M.S. 1993

 • Görüntülü telefon

M.S. 1995

 • Internet

Bugün 3 ziyaretçi (65 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=